Office: Na nádvorí 2380/6, 971 01 Prievidza
(areál LK Consulting)

Činnosť

HD s.r.o. je architektonicko-projekčná kancelária, ktorá sa zaoberá súdnoznalectvom, odhadom hodnoty nehnuteľností, odborným stavebným poradenstvom, projektovaním a realizáciou stavieb a statikou.
Medzi činnosti, ktorými sa zaoberá naša firma ďalej patria: kompletná činnosť v oblasti projektovania stavieb, úpravy a rekonštrukcie stavieb, práca s pozemkami, realizácia stavieb.
Vznik: 23.02.2011
Konateľ spoločnosti: Ing. Dušan Homola – súdny znalec, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

 

Naše osvedčenia: