Office: Na nádvorí 2380/6, 971 01 Prievidza
(areál LK Consulting)

Naša Spoločnosť

 

Ing. Dušan Homola

konateľ HD s.r.o.

– súdny znalec

– autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

– projektant pozemných stavieb

– stavebný dozor

 


 

Ing. Arch. Silvia Petrášová

architekt

 

Igor Mokrý

projektant stavieb a rozpočty stavieb

 

Ing. Michal Hromada

statika

 

Ing. Marcel Vetrák

projektant TZB

 

Ing. Lucia Pařízková

projektant stavieb a architektúra

 

Marek Dobrotka

projekty stavieb a rozpočty stavieb